Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach www.osir.gorlice.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-11-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-12-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy jeśli są publikowane nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
- zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Dane teleadresowe
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sportowa 9 
38-300 Gorlice
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 18 352 69 70
tel. kom. 605 232 730  
Godziny pracy: 
Biura 7.00 - 15.00  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą kontaktową w sprawie dostępności jest Dariusz Oczkowicz
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     
numer telefonu +48 18 3526970, kom. 605232730.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

HALA SPORTOWA
Budynek 2 piętrowy (parter, I piętro), główne wejście od ul. Sportowej 9. Nie posiada typowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ale jest możliwość wjazdu. W budynku nie ma windy, w związku z czym 2 piętro dla osób niepełnosprawnych jest niedostępne. Jedyne dostępne pomieszczenia znajdują się na parterze, gdzie zlokalizowane są trzy szatnie oraz toaleta dostosowana do niepełnosprawności. Możliwy wjazd na arenę (widownię). Drogi ewakuacyjne są oznaczone kontrastowo. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

KRYTA PŁYWALNIA
Budynek 2 – poziomowy posiadający windę, główne wejście od ul. Sportowej 2. Przed skorzystaniem z windy należy skontaktować się z obsługą techniczną w celu jej uruchomienia tel. 18 3536638. Szatnie z dostępem do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na dolnej niecce znajduje się widna, którą wykorzystuje się do zjazdu do wody. Drogi ewakuacyjne są oznaczone kontrastowo. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

LODOWISKO GORTOR/KORTY TENISOWE
Główne wejście od ul. Sportowej (naprzeciwko stadionu). Możliwość wjazdu na obiekt drogą wyłożoną kostką brukową, brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nieoznaczony parking znajduje się przed obiektem.

BOISKO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI
Główne wejście od ul. Sportowej 9 (za halą sportową w stronę Parku Miejskiego). Możliwość wjazdu na obiekt drogą wyłożoną kostką brukową. Brak toalety i szatni na obiekcie. Brak oznaczonych miejsc parkingowych (możliwość pozostawienia auta na parkingu przed halą sportową lub na nieoznaczonym parkingu przed stadionem sportowym w odległości ok. 100 m).

STADION SPORTOWY
Wejście od ul. Sportowej przy kortach tenisowych/lodowisko „Gortor”. Możliwość wjazdu osób niepełnosprawnych. Budynek główny posiada podjazd, którym mogą poruszać się osoby niepełnosprawne. W budynku znajduje się łazienka przystosowana do niepełnosprawności. Istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Utrudniony wjazd dla osób z niepełnosprawnościami na trybuny ze względu na brak podjazdu (naturalna powierzchnia podłoża). Parking dostępny przy obiektach stadionu sportowego, kortów tenisowych/lodowiska „ Gortor” - nieoznakowany.

BASEN ODKRYTY
Wejście od ul. Sportowej 9. Możliwość wjazdu osób niepełnosprawnych na teren obiektu poprzez utwardzone alejki. Dostęp do niecki basenowej utrudniony dla osób z niepełnosprawnościami przez schody (brak podjazdu). Wejście na płytszą część basenu tylko poprzez drabinkę (brak dźwigu basenowego).  Toalety i szatnie nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy basenie znajdują się oznakowane miejsca parkingowe. 

WYCIĄG NARCIARSKI
Na obiekcie znajduje się budynek, w którym usytuowana jest zewnętrzna kasa biletowa z pomieszczeniem technicznym. Dostęp do budynku osób z niepełnosprawnościami jest utrudniony ze względu na brak podjazdu (utwardzona ziemia w warunkach zimowych pokryta śniegiem). Toaleta nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych (schody). Nieoznakowany parking mieści się przed obiektem. 

SKATEPARK
Wjazd na obiekt od strony ul. Sportowej 2 (Kryta Pływalnia) drogą betonową. Brak zaplecza sanitarnego. Oznakowany parking znajduje się przy Krytej Pływalni w odległości ok. 100 m.

PUMPTRACK
Wjazd na obiekt naturalną drogą utwardzoną od strony stadionu. Brak zaplecza sanitarnego. Nieoznakowany parking znajduje się przy stadionie sportowym w odległości ok. 100 m. 

 Na terenie wszystkich obiektów nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

38-300 Gorlice, ul. Sportowa 9 18 352 69 70 wew. 22 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gorlice

ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice,
tel./fax (018) 352 69 70, 352 61 26

 

Bank Spółdzielczy w Bieczu
40 8627 0001 2002 3018 3805 0001

e-mail: biuro@osir.gorlice.pl

 

Urząd Miejski Gorlice

gorliceRynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

strefa