Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp:
OSiR Gorlice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.osir.gorlice.pl.

Nazwa podmiotu:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach.

Adres strony internetowej
www.osir.gorlice.pl 

Dane teleadresowe jednostki
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach
ul. Sportowa, 38-300 Gorlice
Tel./ Fax +48 18 3526970
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data opublikowania strony internetowej
Data publikacji strony internetowej:
25.11.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
14.12.2016

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy jeśli są publikowane nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
- zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- podwyższony kontrast (kolor niebieski )
- można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz przemieszczać się za pomocą klawisza „TAB”. CTRL + F
- możliwość pobrania dokumentów, druków, komunikatów – program Microsoft word, pdf, exel,
- możliwość wydrukowania treści artykułów,
- na stronie w niektórych przypadkach dostępne są linki, które przekierowywują na inne strony.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności
Deklarację sporządzono dnia
2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Wojciechowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 18 3526970 kom 605232730. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności:
Ewa Wojciechowska
Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Numer telefonu do osoby kontaktowej:
+48 18 3526970
kom. 605232730

Opis procedury wnioskowo-skargowej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

HALA SPORTOWA

Budynek 2 piętrowy (parter, I piętro ), główne wejście od ul. Sportowej 9. Nie posiada typowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych ale jest możliwość wjazdu. W budynku nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych korytarze dostępne tylko na parterze, 1 szatnia oraz toaleta dostosowana do niepełnosprawności, możliwy wjazd na arenę (widownię ). Drogi ewakuacyjne są oznaczone kontrastowo. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

KRYTA PŁYWALNIA
Budynek 2 – poziomowy posiada windę, główne wejście od ul. Sportowej 2, Przed skorzystaniem z windy należy skontaktować się z obsługą techniczną w celu jej uruchomienia tel. 18 3536638. Szatnie z dostępem do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na dolnej niecce znajduje się widna, którą wykorzystuje się do zjazdu do wody. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

LODOWISKO GORTOR / KORTY TENISOWE
Główne wejście od ul. Sportowej ( naprzeciwko stadionu ). Możliwość wjazdu na obiekt, brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

BOISKO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI
Główne wejście od ul. Sportowej 9 ( za halą sportową w stronę Parku Miejskiego ). Możliwość wjazdu na obiekt, brak toalety na obiekcie.

STADION SPORTOWY
Wejście od ul. Sportowej przy kortach tenisowych / lodowisko „Gortor” . Możliwość wjazdu osób niepełnosprawnych. Budynek główny posiada podjazd, którym mogą poruszać się osoby niepełnosprawne. W budynku znajduje się łazienka przystosowana do niepełnosprawności. Istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
Parking dostępny przy obiektach stadion sportowy, korty tenisowe/lodowisko „ Gortor”
- nieoznakowany.
Na terenie wszystkich obiektów nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne:
Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne:
mObywatel w wersji dla systemu Android https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel 
mObywatel w wersji dla systemu iOS https://apps.apple.com/pl/app/mobywatel/id1339613469?l=pl 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach nie posiada aplikacji mobilnej. 

38-300 Gorlice, ul. Sportowa 9 18 352 69 70 wew. 22 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gorlice

ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice,
tel./fax (018) 352 69 70, 352 61 26

 

Bank Spółdzielczy w Bieczu
40 8627 0001 2002 3018 3805 0001

e-mail: biuro@osir.gorlice.pl

 

Urząd Miejski Gorlice

gorliceRynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

strefa